All courses

Više o Isusu
50 students
Ko je Isus bio i kakav značaj ima za mene danas. Saznaj više i prijavi se na kurs Više o Isusu.
NICK VUJIČIĆ: Novi u Vjeri
NEW
Cilj ovog tečaja jeste pružiti vam temelje za kršćanski život, sada kada ste u Isusovoj obitelji